Строим вместе со stroysam.org. Ремонт своими руками

ЗАПРОШУЄМО ВАС ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ У СЕМІНАРІ - ПРАКТИКУМІ ЗА ТЕМАМИ

“ Системи менеджменту безпечністю харчових продуктів (ISO 22000). Принципи НАССР. Внутрішній аудит систем управління якістю згідно ДСТУ ISO 19011:2012”

На семінарі-практикумі будуть розглянуті питання, що стосуються впровадження функціонування та сертифікації систем менеджменту безпечністю харчових продуктів, питання внутрішнього аудиту та управління ризиками.
Семінар-практикум буде проводитись провідними фахівцями підприємства.
Термін проведення 28 лютого 2017 р. п
очаток о 10-00
 Місце проведення м. Одеса, вул. Кузнечна 13, 4 поверх, актова зала  

Всі учасники отримають іменні сертифікати внутрішнього аудитора систем менеджменту безпечності харчових продуктів.
Вартість семінару - 1440* грн. (з ПДВ).
* при участі у семінарі більше 2-ох осіб від одного підприємства надається додаткова знижка
В рамках семінару бажаючі можуть придбати офіційні копії стандартів ДСТУ ISO 22000:2007 та ДСТУ ISO 19011:2012.

Для участі у семінарі-практикумі необхідно подати заявку e-mail: 16@sm.od.ua або факс (048) 715-00-95.

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ ТЕХНІЧНИХ УМОВ!!!

Згідно п.4.6 СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 «Головний фонд технічних умов України та база даних «Технічні умови України». Загальні вимоги», власники технічних умов повинні не рідше одного разу на п’ять років перевіряти опубліковані в ДП «Одесастандартметрологія» ТУ та зміни до них.

У разі недотримання вищевказаної вимоги, такі технічні умови будуть оприлюднені на сайті ДП «Укрметртестстандарт» www.csm.kiev.ua для вилучення з бази даних «Технічні умови України» та Головного фонду технічних умов України.

Для отримання більш детальної інформації звертайтеся до відділу стандартизації та нормативного забезпечення ДП «Одесастандартметрологія» або ознайомтесь з офіційним листом

Начальник відділу - Калиновська Вікторія Василівна
тел. (0482) 49-61-79, E-mail: info@sm.od.ua

державне підприємство "Одеський регіональный центр стандартизації, метрології та сертифікації" 
(ДП "Одесастандартметрологія")
 виконує роботи та надає послуги із стандартизації, метрології, сертифікації продукції, послуг та систем управління якістю.

Наш досвід роботи в галузі стандартизації, метрології та оцінки відповідності є гарантом дотримання політики
ДП "Одесастандартметрологія" у сфері якості
, спрямованої на повне задоволення вимог наших замовників, суспільства та надання першокласних послуг.

Власна система управління якістю сертифікована незалежним органом з сертифікації
 ДП "Орган з сертифікації ДП "Крантест" на відповідність ДСТУ ISO 9001 (сертифікат № UA 2.032.07212-12).

Гарантія незалежності, репутація професіоналізму та неупередженості - основні підходи в роботі Центру.

  

НАШІ ПОВНОВАЖЕННЯ В ОБЛАСТІ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ  
• оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів. Атестат акредитації, виданий Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ EN 45011-2001 (EN 45011: 1998), № 1O052 от 05.03.2014 р.; (Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 579 від 20.05.2014 р., номер призначеного органу з оцінки відповідності UA.TR.046);

•  аудит і сертифікація систем управління на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001: 2009 "Системи менеджменту якості. Вимоги (ISO 9001: 2008, IDT)". Атестат акредитації, виданий Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ISO / IEC 17021: 2011, № 8О028 від 03.06.2014 р.;

• випробування харчових продуктів та харчової сировини, парфумерно-косметичних, миючих засобів та тютюнових виробів, будівельної та промислової продукції. Атестат акредитації, виданий Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ISO / IEC 17025: 2006, № 2Н425 від 02.06.2014 р.

 

НАШІ ПОВНОВАЖЕННЯ В СФЕРІ МЕТРОЛОГІЇ  
• державні приймальні випробування засобів вимірювальної техніки. Свідоцтво про уповноваження (атестацію), видане Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, № ДП 005-2014 від 31.07.2014 р.;

• державні контрольні випробування засобів вимірювальної техніки. Свідоцтво про уповноваження (атестацію), видане Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, № ДК 012-2014 від 31.07.2014 р.;

• повірка (калібрування) засобів вимірювальної техніки. Свідоцтво про уповноваження (атестацію), видане Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, № ПК 014-2014 від 31.07.2014 р.;

• атестація методик виконання вимірювань. Свідоцтво про уповноваження (атестацію), видане Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, № АМ 007-2014 від 31.07.2014 р.;

• вимірювання у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду. Свідоцтво про уповноваження (атестацію), видане Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, № В 013-2014 від 31.07.2014 р.

Підприємство має Ліцензію № ОВ 040093, видану Південною державною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України, на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, а також з проведення контролю технічних характеристик медичних рентгенівських апаратів.

 

ЧОМУ МИ? 

ДП "Одесастандартметрологія" має сучасні еталони і оснащення, кваліфікований і досвідчений персонал, актуалізований фонд нормативної документації, атестованих аудиторів і повірників, а також численні угоди про співпрацю з компетентними організаціями (Держфлотінспекцією України, Російським Морським Регістром Судноплавства, СЖС, Бюро Верітас, акредитованими в Україні та за кордоном органами з сертифікації, випробувальними лабораторіями тощо). Наше підприємство має філії та структурні підрозділи в містах Ізмаїлі, Котовську та Білгород-Дністровському. 

Обрати мову