Joomla ,

Метрологія

Перегляди: 3866

Державне підприємство "Одесастандартметрологія", будучи регіональним центром стандартизації, метрології та сертифікації, маючи нормативну, технічну базу та кваліфікованих фахівців, готове надати широкий спектр послуг з метрологічного забезпечення Вашого виробництва відповідно до наділених повноважень.

У перелік надаваних метрологічних послуг входять:

ДП "Одесастандартметрологія" є головним центром з метрологічного забезпечення засобів вимірювань вологості зерна та продуктів його переробки. Лабораторія метрологічного забезпечення фізико-хімічних та оптико-фізичних вимірювань спільно з УМЦ "Зерноприлад" забезпечує зберігання вихідного еталона України вологості зерна та продуктів його переробки.

  • Проведення експертизи про відповідність засобів вимірювальної техніки, які ввозяться на територію України, відповідно до вимог Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"

заявка на виконання робіт

Для виробників засобів вимірювальної техніки у нас є можливість організації постійного робочого місця повірителя безпосередньо на території виробника з розробкою комплекту необхідної для цього документації.

У тому числі, ми проводимо державну метрологічну атестацію (ДМА) автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ).

Проводячи ДМА, ми розробляємо повний пакет документації, необхідної для її проведення (технічний паспорт, програму і методику державної метрологічної атестації, методику повірки).

За бажанням замовника результати метрологічних робіт можуть містити відомості про невизначеності вимірювання.

Метрологічні підрозділи ДП "Одесастандартметрологія":

Що стосується метрологічного забезпечення, то його завданнями є:

  • підвищення якості продукції та ефективності виробництва
  • забезпечення взаємозаміни і достовірного обліку продукції, що випускається
  • досягнення єдності вимірювань.

Єдність вимірювань - стан вимірювань, за якого їх результати виражені в узаконених одиницях величин і погрішності вимірювань не виходять за встановлені межі із заданою вірогідністю.

У нашому житті у зв'язку з розвитком науки, техніки, розробкою нових технологій, еталонів і засобів вимірювань, вимірювання охоплюють більш сучасні фізичні величини, розширюються діапазони вимірювань. Постійно зростають вимоги до точності вимірювань.

У таких умовах, щоб розібратися з питаннями і проблемами вимірювань, метрологічного забезпечення та забезпечення єдності вимірювань, потрібен єдиний науковий і законодавчий фундамент, що забезпечує в практичній діяльності високу якість вимірювань, незалежно від того, де і з якою метою вони проводяться. Таким фундаментом є метрологія.

Метрологія займає особливе місце серед технічних наук, оскільки вона вбирає в себе найостанніші наукові досягнення і це виражається у вдосконаленні її еталонної бази і способів обробки результатів вимірювань. Метрологія стала наукою, без знання якої не може обійтися жоден фахівець будь-якої галузі.

Ми раді співпраці з Вами!

Обрати мову