Joomla ,

Системи управління

Перегляди: 1206

На базі ДП «Одесастандартметрологія» функціонує Центр сертифікації систем управління - служба якості, пропонуючи наступні послуги:

Стандарт ISO 9001 являє собою одну з моделей управління діяльністю організації з метою забезпечення її результативності. Центр сертифікації систем управління допоможе вдосконалити системи управління якістю, що, у свою чергу, буде сприяти організаціям у підвищенні корпоративної культури та збільшенні прибутку, а співробітники зможуть усвідомити необхідність постійного вдосконалення.

Слід зазначити, що згідно з Критеріями акредитації закладів охорони здоров'я (зміни від 20.12.2013, Наказ Міністерства охорони здоров'я №1116), установи, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу, можуть отримати вищу категорію тільки при наявності Cертификата про відповідність системи управління якістю вимогам національного стандарту ДСТУ ISO 9001: 2009 "Системи управління якістю".

Отримання Сертифікату системи управління якістю ISO 9001 в ДП «Одессастандарметрологія» сприятиме розвитку і підвищенню ефективності Вашої організації. Більш детальна інформація, а також Бланк заявки та Перелік необхідних документів:

Сертифікація систем управління якістю ISO 9001

Стандарти ISO 14001  ставлять за мету досягнення відразу декількох суспільно-важливих завдань, так, їх застосування допоможе підприємствам і організаціям: реалізувати обов'язкові вимоги екологічного законодавства України; створити екологічно безпечні виробництва, процеси та обладнання; підвищити конкурентоспроможність вітчизняної продукції; усунути технічні бар'єри в міжнародній торгівлі. Реалізація зазначених завдань допоможе зробити Ваше виробництво не тільки екологічно дружнім, але й принесе значний прибуток. Більш детальна інформація про Сертифікації систем екологічного управління (стандарт ISO серії 14001), а також Бланк заявки та Перелік необхідних документів:

Сертифікація систем екологічного управління ISO 14001

Безпека продуктів харчування - питання, яке цікавить не тільки споживачів, але й виробників. У світовій практиці Сертифікація систем управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) ДСТУ 4161 або ISO 22000 є найбільш надійним захисником від різних небезпек, присутніх в харчовій продукції. Ця сертифікація є добровільною і свідчить про надійність продукції, що випускається підприємством або організацією, що, у свою чергу, може гарантувати довіру з боку споживачів і партнерів. ДП «Одесастандартметрологія» може гарантувати високу якість послуг, компетентність своїх аудиторів, що мають досвід робіт з підприємствами різних галузей харчової промисловості.

Ми готові донести до Вас досвід передових підприємств та сучасні тенденції у сфері управління безпечністю харчових продуктів. Детальну інформацію з вказаної послуги Ви можете переглянути за посиланням нижче:

Сертифікація систем управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) ДСТУ 4161 або ISO 22000

Стандарт OHSAS 18001 є стандартом, на основі якого проводиться аналіз Систем управління гігієною та безпекою праці. Дана система спрямована на виявлення небезпек, оцінку та управління ризиками у сфері професійної безпеки та здоров'я, які, як правило, пов'язані з діяльністю виробничих підприємств і організацій. Застосувавши даний стандарт, Ви зможете: зменшити кількість випадків заподіяння шкоди персоналу за рахунок запобігання та контролю за небезпечними виробничими факторами на робочих місцях; знизити ризик нещасних випадків на виробництві; забезпечити відповідності своєї діяльності законодавству в галузі охорони праці та багато іншого.

Сертифікуючи систему управління гігієною та безпекою праці OHSAS 18001 у ДП «Одесастандартметрологія», підприємство отримає ряд переваг: поліпшення свого іміджу, зменшення витрат, зменшення людських втрат та ін.

Сертифікація систем управління гігієною та безпекою праці OHSAS 18001

Додаткові послуги (системи управління)

Витяг з порядку проведення робіт з сертифікації систем управління

ДП «Одесастандартметрологія» звертає увагу організацій:

Система управління якістю організації будується з урахуванням головної умови, згідно з яким необхідно організувати діяльність так, щоб тримати під контролем усі технічні, адміністративні та людські фактори (ресурси), які впливають на якість продукції та послуг. Управління якістю має бути орієнтоване на виявлення, скорочення, усунення, а головне, своєчасне запобігання випуску продукції незадовільної якості.

У будь-якій системі можна виділити окремі частини, що виконують деякі функції і взаємодіють один з одним. Будь-яку систему можна розглянути як елемент (компонент) більшої системи - надсистеми, або суперсистеми.

Одним з ключових принципів побудови системи управління (менеджменту) якості є процесний підхід: діяльність організації складається з ряду взаємозалежних процесів. При цьому вихідні дані одного процесу є вхідними для наступного. Тому процесний підхід полягає в систематичній діяльності по визначенню процесів, їхньої послідовності та взаємодії, управлінню процесами і зв'язками між ними.

Ми пропонуємо Вам розглянути Ваш бізнес як систему. Один з основних принципів, на яких базується система управління якістю і робота нашого Підприємства - орієнтація на споживача!

Ніщо так не підвищує рівень довіри і поваги споживача до підприємства, як якісне управління, що народжує якісний продукт або послугу!

Ми раді співпрацювати з Вами!

Обрати мову